50 let tradice a zkušenosti
Úvod > Nabízíme > Skládky, bioplyn

Popis skládek odpadu

1. Benátky nad Jizerou

Zpracování projektové dokumentace a dodávka čerpací stanice a vysokoteplotní pochodně (Listopad 1998).
Čerpací stanice V = 500 m3/ hod, Dpc = 20 kPa
Spalovací pochodeň VTP Bio 600

2. Skládka odpadu Dolní Chabry

Zpracování realizační dokumentace a dodávka odplyňovací sítě vrtů jímacích studní, čerpací stanice a plynovodu na skládku Ďáblice (1999).
Provoz skládky 1985 - 1993
Plocha skládky 22 ha
Množství odpadu ca 3 mil. m3
Počet jímacích studní 72
Svodný systém PE 90 - 300 v rekultivační vrstvě
Čerpací stanice V = 1500 m3/ hod, Dpc = 40 kPa
Délka plynovodu 1800 m
Využití bioplynu: Bioplyn je transportován plynovodem PEHD 225x12,8 do areálu ďáblické skládky, mísí se s bioplynem ďáblické skládky, je komprimován a společně transportován plynovodem PEHD 225x12,8 do závodu DAEWOO AVIA a.s. Letňany, kde je spalován v kogeneračních jednotkách a plynovém kotli.

3. Skládka odpadu Ďáblice

Zpracování projektové dokumentace a dodávka čerpací stanice, vysokoteplotní pochodně, plynovodu do DAEWOO AVIA a.s. Letňany (1994-1999).
Provoz skládky od r. 1993
Plocha skládky ve výstavbě
Množství odpadu cca 2,2 mil. tun
Počet jímacích studní 90 + další etapa
Svodný systém PE 90 - 225 na povrchu skládky PE 63 na dně skládky
Čerpací stanice V = 2300 m3/ hod, Dpc = 90 kPa
Pochodeň VTP Bio 600
Délka plynovodu 3400 m
Využití bioplynu: Mísí se s bioplynem z chaberské skládky, je komprimován a společně transportován plynovodem PEHD 225x12,8 do závodu DAEWOO AVIA a.s. Letňany, kde je spalován v kogeneračních jednotkách a plynovém kotli.

4. Skládky odpadu Zlín - Suchý Důl

Stará část skládky - I. etapa:
Dodávka vrtů jímacích studní, odplyňovací sítě, čerpací stanice a vysokoteplotní pochodně, plynovodu do Teplárny Zlín (1999).
Provoz skládky 1982 - 1996
Plocha skládky 17,6 ha, odplyněno 8,8 ha
Množství odpadu cca 900 000 tun
Počet jímacích studní 22
Svodný systém PE 90 - 160 v rekultivační vrstvě
II. Etapa:
Technicky zabezpečená skládka Dodávka odplyňovací sítě (2002).
Provoz skládky od r. 1988
Plocha skládky 2,7 ha
Množství odpadu cca 900 000 tun
Počet jímacích studní 8
Svodný systém PE 90 - 110 v rekultivační vrstvě
Čerpací stanice 2 x 500 m3/ hod , Dpc = 20 - 50 kPa
Pochodeň VTP Bio 300
Délka plynovodu 3,3 km
Využití bioplynu V kotli Moravské teplárny Zlín a. s. od r. 1999 cca 120 - 250 m3/ hod

5. Skládka odpadu Frýdecká skládka a. s.

I. etapa:
Zpracování projektové dokumentace a dodávka čerpací stanice, vysokoteplotní pochodně a plynovodu do areálu kotelny (2001).
Provoz skládky 1993 - 1997
Plocha skládky 2,4 ha
Množství odpadu cca 342 000 tun
Počet jímacích studní 5
Svodný systém PE 90 - 160 v rekultivační vrstvě pod folií
III. etapa:
Zpracování projektové dokumentace a dodávka vrtů jímacích studní, odplyňovací sítě (2002).
Provoz skládky 1997 - 2001
Plocha skládky 1,4 ha
Množství odpadu cca 333 500 tun
Počet jímacích studní 4
Svodný systém PE 90 - 110 v rekultivační vrstvě
Čerpací stanice V = 400 m3/ hod max , Dpc = 15 kPa
Pochodeň VTP Bio 300
Délka plynovodu 600 m
Využití bioplynu teplovodní kotel CORIN 250 kW, od r. 2001, kogenerační jednotka TEDOM Plus 22AP 22kWel, 45,5 kWtep od r. 2002

6. Skládka odpadu Hodonín - Rohatec

Zpracování realizační dokumentace, dodávka čerpací stanice, výtlačného plynovodu a kogenerační jednotky (2001).
Provoz skládky 1980 - 1995
Plocha skládky 2,2 ha
Množství odpadu cca 260 000 m3
Počet jímacích studní 8
Svodný systém PE 90 - 110 v rekultivační vrstvě
Čerpací stanice 160 m3/ hod , Dpc = 15 kPa
Délka plynovodu 80m
Využití bioplynu: V areálu závodu ZZN Pomoraví a. s. Bioplyn o obsahu cca 30% CH4 je obohacován zemním plynem na obsah CH4 cca 50%. Kogenerační jednotka TEDOM MT 140, vyu6ítí el.pro vlastní potřebu, přebytky do veřejné sítě, tepelná energie pro vlastní potřebu v kotelně, vytápění areálu a ohřev TUV.

7. Skládky odpadu Kroměříž

Druhé místo v soutě6i o nejlepší příklad likvidace bioplynu (DUBAI) Zpracování realizační dokumentace, ekonomické rozvahy, dodávka vrtů jímacích studní, odplyňovací sítě, čerpací stanice a vysokoteplotní pochodně, výtlačného plynovodu, úprava kotle (1998).

8. Skládka Vážany

Provoz skládky 1984 - 1992
Plocha skládky 1,5 ha
Množství odpadu cca 120 000 m3
Počet jímacích studní 6
Svodný systém PE 90 - 110 v rekultivační vrstvě
Délka plynovodu 800m

9. Zachar

Zpracování realizační dokumentace, dodávka vrtů jímacích studní, odplyňovacího systému a rekonstrukce plynovodu pro Využití v kotelně (2000).
Provoz skládky 1993 - 2000
Plocha skládky 2,3 ha
Množství odpadu cca 175 000 tun
Počet jímacích studní 5
Svodný systém PE 90 - 110 v rekultivační vrstvě
Čerpací stanice 200 m3/ hod , Dpc = 80 kPa
Spalovací pochodeň VTP Bio 300
Délka plynovodu 800 m
Využití bioplynu: Obě skládky jsou napojeny na společný plynovod a bioplyn je veden do místní sídlištní kotelny. Spalován je v kotli ČKD Dukla KDVE 100 o výkonu 1,04 MW a v kogenerační jednotce TEDOM Plus 22AP 22kWel, 45,5 kWtep.Teplo vyu6ito pro vytápění v kotelně, el. energie pro vlastní spotřebu.

10. Skládka odpadu Chvaletice BWM

Zpracování realizační dokumentace a dodávka vrtů jímacích studní, čerpací stanice, vysokoteplotní pochodně, výtlačného plynovodu (1997-2002).
Provoz skládky od r. 1993
Plocha skládky 2,4 ha (I + II. etapa)
Množství odpadu cca 800 000 tun (I + II. etapa)
Počet jímacích studní 25
Svodný systém PE 90 - 110 pod rekultivační vrstvou
Čerpací stanice 500 m3/ hod , Dpc=25 kPa
Pochodeň VTP Bio 500
Využití bioplynu Využití v kogenerační jednotce TEDOM 1,1MWel.

11. Skládka odpadu Michalovice

Zpracování realizační dokumentace, dodávka vrtů jímacích studní, svodného systému, čerpací stanice a vysokoteplotní pochodně (1997).
Provoz skládky od r. 1991
Plocha skládky 4,5 ha (II. etapa)
Množství odpadu cca 800 000 tun (II. etapa)
Počet jímacích studní 23
Svodný systém PE 90 - 110 na dně skládky (II. etapa), v odpadu (I. etapa)
Čerpací stanice 2 x 430 m3/ hod , Dpc = 8 kPa
Pochodeň VTP Bio 600
Využití bioplynu Plyn je jalově spalován na pochodni

12. Skládka Modlany

Zpracování realizační dokumentace a dodávka vrtů jímacích studní, svodné sítě, čerpací stanice, výtlačného plynovodu (2003).
Provoz skládky od r. 1993
Plocha skládky 6,4 ha (II. etapa)
Množství odpadu cca 1 mil. tun (II. etapa)
Počet jímacích studní 22
Svodný systém PE 90 - 110 mezivrstvově v odpadu
Čerpací stanice 2 x 500 m3/ hod , Dpc = 25 kPa
Využití bioplynu Využití v kogenerační jednotce TEDOM 1,1 MWel.

13. Skládka Č. Budějovice - Lišov

Zpracování realizační dokumentace a dodávka vrtů jímacích studní, svodné sítě, čerpací stanice, vysokoteplotní pochodně (2001)
Provoz skládky od r. 1994
Plocha skládky 6 ha (I. + II. etapa)
Množství odpadu 560 000 tun (I. + II. etapa)
Počet jímacích studní 12 (I. etapa)
Svodný systém PE 90 - 110 mezivrstvově v odpadu
Čerpací stanice 500 m3/ hod , Dpc = 40 kPa
Pochodeň VTP Bio 300
Využití bioplynu Jalové spalování na vysokoteplotní pochodni

14. Skládka Getlini - Riga (Lotyšsko)

Zpracování dokumentace a dodávka čerpací stanice (2002).
Čerpací stanice 2500 m3/ hod , Dpc = 40 kPa
Využití bioplynu Kogenerační jednotky 5 x 1,1 MW, kotel 1 MW)

15. Skládka Brno - Černovice

Zpracování realizační dokumentace a dodávka vrtů jímacích studní, svodné sítě, čerpací stanice, kogenerační jednotky. Ve zkušebním provozu od r. 2003
Provoz skládky do r. 1994
Plocha skládky 25 ha (I. + II. etapa)
Množství odpadu nezjištěno
Počet jímacích studní 15
Čerpací stanice 500 m3/ hod , Dpc = 15 kPa
Využití bioplynu Kogenerační jednotka 2x135 kW

16. Skládka Úholičky

Zpracování realizační dokumentace a dodávka vrtů jímacích studní, svodné sítě, čerpací stanice, vysokoteplotní pochodně
Provoz skládky od r. 1995
Plocha skládky 7 ha I. etapa
Množství odpadu 560 000 tun I. etapa
Počet jímacích studní 16 I. etapa
Svodný systém PE 90 - 110 mezivrstvově v odpadu a na povrchu skládky
Čerpací stanice 500 m3/ hod , Dpc = 40 kPa
Pochodeň VTP Bio 300
Využití bioplynu Kogenerační jednotka 100 kW, aerobní fermentace, suška

17. Skládka Ekologie Nové Strašecí

Zpracování realizační dokumentace a dodávka vrtů jímacích studní, svodné sítě, čerpací stanice, vysokoteplotní pochodně (2001)
Provoz skládky od r. 1995
Plocha skládky 4,7 ha
Množství odpadu 450 000 tun
Počet jímacích studní 8
Svodný systém PE 90 - 110
Čerpací stanice 500 m3/ hod , Dpc = 40 kPa
Využití bioplynu Kogenerační jednotka 100 kW, aerobní fermentace, suška