50 let tradice a zkušenosti
Úvod > Nabízíme > Skládky, bioplyn

Technický popis stanice bioplynu


Čerpací agregáty:

dle požadovaného tlaku - dmychadla nebo ventilátory Čerpaný výkon dle výsledků čerpacích testů.

Tlakový spád:

dle potřeb zákazníka a způsobu využití bioplynu Pochodeň VTP 300 -1000.

Bezpečnostní technika:

protiexplozní pojistná armatura s teplotním čidlem, UV hlídání plamene, rychlouzavírací elektromag. ventil, hlídání sacího a výtlačného tlaku, hlídání max. teploty na pochodni, hlídání O 2 v plynu, celý systém v automatickém režimu řízen počítačem.

Sledované složky:

2 x O2, CH4

Umístění v mobilních kontejnerech:

  • MaR 3000 x 2500 - 3100
  • technologie 6000 x 3200 - 3100

Čerpací stanice bioplynu sestává v základní konfiguraci z technologického kontejneru vlastního čerpání, z kontejneru MaR a z pochodně pro spalování jalového plynu. Řízení celého procesu je zajištěno pomocí průmyslového počítače umístěného v kontejneru MaR. V technologickém kontejneru je umístěna veškerá čerpací technika, s nutnou bezpečnostní a regulační technikou umožňující oddělit dobrý plyn od špatného. Řazení kontejnerů vedle sebe umožňuje postupně zvyšovat odsávané množství plynu u nově zakládané skládky. Celé zařízení splňuje nejnáročnější požadavky na ekologické, bezpečné a efektivní odplynění skládek. Součástí dodávky je dokumentace umožňující stavbu a provoz na území ČR - technická, ekologická a bezpečnostní.

Nabízená čerpací stanice plynu byla schválena Českým ministerstvem životního prostředí, českou inspekcí životního prostředí a Inspektorátem technické inspekce Praha.