50 let tradice a zkušenosti
Úvod > Nabízíme > Skládky, bioplyn

Technický popis vysokoteplotní pochodně

Typ pochodně TYP Bio 300 600 1000
Tepelný výkon kW max. 1800 min. 360 3600 720 6000 1200
Objem. průtok plynu Nm3/h max. 300 min.60 600 120 1000 200
Regulační rozsah 1 : 5
Spalovací rozsah obj.% CH4 30 - 65%
Doba setrvání spalin
ve spal. prostoru při teplotě 1200°C
sec >0,3
Připojovací rozměry plyn potrubí DN 80 DN 100 DN 150
Výstupní průřez spalin je ve výšce m cca 7 7 7,5
Celková výška m cca 8 8 8,5
Průměr pochodně mm 1000 1300 1600
Hmotnost kg 3000 3500 4000
Rozměry základové desky m 3 x 3 x 1 3 x 3 x 1 3,5 x 3,5 x 1

Konstrukce pochodně je samonosná s vnějším krytem z nerezového plechu. Spalovací komora je z žáruvzdorné oceli vybavena izolací z keramických vláken do teploty 1250 °C. Je opatřena dvěma hrdly pro odběr spalin a rovnoměrně po výšce pláště rozmístěnými prostupy pro umístění teplotního čidla. Proti atmosférickým vlivům je vnitřní prostor pochodně chráněn kruhovým krytem. Spalovací vzduch je regulován pomocí dvou žaluziových klapek ovládaných servopohonem dle teploty ve spalovacím prostoru. Injektorový zapalovací a hlídací hořák je provozován též na bioplyn. Hlídání plamene je zajištěno UV sondou. Hlavní přívod plynu je vybaven pojistnou protiexplozní armaturou s teplotním čidlem a rychlouzavíracím elektromagnetickým ventilem. Řídící automatika je umístěna v rozvaděči u pochodně, nadřízený řídící okruh je umístěn v kontejneru MaR. V pochodních VTP lze kromě skládkového plynu ekologicky spalovat též bioplyn z čistíren odpadních a cukrovarnických vod.

Nabízená pochodeň VTP byla schválena českým ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí a Inspektorátem technické inspekce Praha.

Pro SRN byla schválena TÜV BAU UND BETRIEBSTECHNIK, NIEDERLASSUNG REGENSBURG, Friedenstra_e 6, D-93051 Regensburg.