50 let tradice a zkušenosti
Úvod > Nabízíme > Plynové hořáky

Hořák do potrubí STARVEINE

Použití hořáku

Hořáky STARVEINE se používají na ohřev větších množství směsi vzduchu – spalin na teploty až 650°C. Instalují se bez spalovacích komor přímo do potrubí a dodávají se jako smontovaný komplet s potrubním mezikusem a plynulou regulací výkonu. Spalovací vzduch je odebírán přímo z ohřívané vzdušiny. Hlavními oblastmi použití jsou sušárny a předehřívárny zboží, kde nahrazují tradiční monoblokové hořáky a spalovací komory s podstatně nižšími tepelnými ztrátami a nižšími investiční náklady. Nejsou citlivé na kolísání tlaku ohřívaného média.

Technické parametry

Palivo: ZP (svítiplyn, koksárenský plyn)
Tlak plynu: 4 – 10 kPa
Teplota ohřívaného média: před hořákem - až do cca 500°C
za hořákem - 50°C do cca 650°C
Výkon hořáku: základní moduly 75, 150, 225 kW
sestavené dle požadovaného výkonu až na 5 MW
Regulace výkonu: plynulá 1 : 10 až 1 : 30 dle velikosti hořáku
programová, dle teploty (± 2,5°C)
Obsah škodlivin: CO, NOx cca 6 ppm při teplotě do 300°C

Vybavení: VN zapalování, ionizační nebo UV hlídání plamene Kromschröder