50 let tradice a zkušenosti
Úvod > Nabízíme > Plynové hořáky

Hořáky pro otop destilačních kotlů

Popis a základní technické funkce

Firma Ústav využití plynu Brno s.r.o. plynofikovala cca 150 pěstitelských pálenic z toho v cca 15-ti případech se jednalo o plynofikaci obezděných kotlin otápěných původně dřevem.

Destilační kotle jsou otápěny velkoplošnými atmosférickými hořáky. Spaliny jsou odváděny z prostoru přes přerušovač tahu do komínových průduchů vyhovujícím plynnému palivu.

Ovládání hořáku se provádí z elektrické ovládací skříňky, osazené hořákovou automatikou pro VN zapalování a ionizační zabezpečení plamene. Přepínačem na skříňce lze volit MIN a MAX výkon hořáku. Provoz hořáku je naprosto bezpečný.

Technické parametry

Velikost kotle: 150 l 300 l 600 l
Výkon hořáku: max. 50 kW max. 100 kW max. 150 kW
Spotřeba ZP: max. 5 m3/h max. 10 m3/h max. 15 m3/h
Požadovaný tlak v rozvodu: cca 2 kPa
Doba uvedení kotle do varu: max. 40 minut
Způsob zapalování: VN jiskra
Způsob zabezpečení hořáku: ionizační pojistka plamene
Způsob regulace: přepínačem systémem 0 – MIN – MAX
Průměr odtahu spalin z kotliny: Φ 165 mm Φ 230 mm Φ 250 mm
Elektrický příkon: cca 40 VA (220 V, 50 Hz)
Dimenze plynové přípojky: DN 25
Uváděné parametry platí pro případ otopu zemním plynem. Je možné dodat i hořáky na jiná plynná paliva např. propan nebo propan – butan.

Plynofikace obezděných pálenic

Nutné úpravy topeniště pro instalaci atmosférických hořáků:
  • stávající odtah spalin spodem do komína nahradit odtahem z ocelové trubky přes přerušovač tahu zaústěný do komína pod stropem místnosti
  • u podlahy topeniště vysekat otvory pro přívod vzduchu k hořáku
  • odstranit rošt, případně rozšířit topeniště a vyrobit nový čelní kryt pro zakrytí hořáku
  • vyvložkovat komín pro možnost použití plynného paliva
  • místnost vybavit otvorem u podlahy pro přívod spalovacího vzduchu
  • na všechny uvedené úpravy zpracujeme výkresy

Rozsah dodávky

  • hořáky včetně elektrické ovládací skříňky ukončené hlavním uzávěrem plynu (přípojku plynu k hořákům zajistí provozovatel)
  • čelní kryty hořáků s pozorovacím otvorem
  • zprovoznění a seřízení, zaškolení obsluhy a výchozí revize plynu