50 let tradice a zkušenosti
Úvod > Nabízíme > Plynové hořáky

Vysokorychlostní hořák UNIKOL

Použití hořáku

Hořák je určen pro běžné aplikace v průmyslu při teplotách až 1650°C, převážně jako vysokorychlostní. Jednoduchá konstrukce zajišťuje provozní spolehlivost, velký regulační rozsah, nízkou hlučnost a nízké obsahy NOx. Výstupní rychlost lze volit v širokém rozmezí volbou spalovacího kanálu (včetně z rekrystalizovaného SiC)

Technické parametry

Palivo: zemní plyn, P – B
Tlak plynu: 2 – 5 kPa
Výkonová řada: 63 kW (6 – 63 kW, max. cca 100 kW)
160 kW (16 – 160 kW, max. cca 250 kW)
250 kW (25 – 250 kW, max. cca 400 kW)
400 kW (40 – 400 kW, max. cca 630 kW)
630 kW (63 – 630 kW, max. cca 950 kW)
1,6 MW (0,16 – 1,6 MW, max. cca 2 MW)
Spalovací vzduch: 0 – 400°C; 0,8 – 3 kPa
Výstupní rychlost: 20 – 150 ms-1 (dle spalovacího kanálu)
Regulace výkonu plynulá 1 : 10; skokem 1 : 5
programová, dle teploty (± 2,5°C)
Obsah NOx: 70 – 210 mgm-3 (dle teploty spalovacího vzduchu)

Vybavení: VN zapalování, ionizační nebo UV hlídání plamene