50 let tradice a zkušenosti
Úvod > Nabízíme > Plynové hořáky

Vysokorychlostní hořák UNISIL

Použití hořáku

Hořáky je určen pro běžné aplikace v keramickém průmyslu, kovo a sklářském průmyslu do teplot 1300 – 1400°C, velikost 63 kW zejména pro cihelny. Měnitelný charakter plamene umožňuje stabilizovaný plamen s ionizačním hlídáním nebo odtržený plamen uvnitř skládky výrobků. Výstupní rychlost lze zvýšit SiC kanálem až na 180 ms-1.

Technické parametry

Palivo: ZP
Tlak plynu: 1 – 5 kPa
Tlak spalovacího vzduchu: 1,5 – 4 kPa
Teplota spalovacího vzduchu: 0 – 600°C
Výkonová řada 25 kW (max. 40 kW)
63 kW (max. 100 kW)
160 kW (max. 250 kW)
Maximální výstupní rychlost na trysce: 60 ms-1
Poloha: libovolná
Obsah NOx: 40 – 80 mgm-3

Vybavení: VN zapalování, ionizační hlídání plamene Kromschröder.