50 let tradice a zkušenosti
Úvod > Nabízíme > Plynové hořáky

Vysokorychlostní hořák UNIVEX

Použití hořáku

Hořák je určen pro nejnáročnější aplikace zejména v keramickém průmyslu, event. ve sklářském a v kovoprůmyslu. Je vybaven součástmi z rekrystalizovaného SiC, umožňujícími nasazení do nejvyšších teplot. Netypická konstrukce umožňuje široký rozsah provozních režimů.

Sušení: teplota spalin 200 – 400°C, ionizační hlídání
Ohřev: stabilizovaný plamen, ionizační hlídání, NOx = 100 – 130 mgm-3 do 1300°C
Výpal: odtržený plamen bez hlídání, NOx = 100 – 130 mgm-3 do 1300°C
Chlazení: hořák funguje jako chladící tryska

Technické parametry

Palivo: ZP
Tlak plynu: 5 kPa
Tlak spalovacího vzduchu: 5 kPa
Teplota spalovacího vzduchu: 0 – 750°C
Přetlak stabilizačního vzduchu: 5 kPa, nepředehřátý
Výkonová řada: 25 kW (max. 40 kW)
40 kW (max. 63 kW)
63 kW (max. 100 kW)
100 kW (max. 160 kW)
Výstupní rychlost: 20 – 150 ms-1 (dle spalovacího kanálu)
Regulace výkonu: plynulá 1 : 10; skokem 1 : 5
programová dle teploty (± 2,5°C)
Obsah NOx: 70 – 210 mgm-1 (dle teploty spal. vzduchu)
Vybavení: VN zapalování, ionizační nebo UV hlídání plamene Kromschröder