Plynové hořáky

Vysokorychlostní hořák UNIKOL

Technické parametry

Typ hořáku
UNIKOL
Výkonová řada

63 kW

6-63 kW, max. cca 100 kW

160 kW

16-160 kW, max. cca 250 kW

250 kW

25-250 kW, max. cca 400 kW

400 kW

40-400 kW, max. cca 630 kW

630 kW

63-630 kW, max. cca 950 kW

1,6 MW

0,16-1,6 MW, max. cca 2 MW

Palivo
ZP o tlaku 2-5 kPa (LPG)
Spalovací vzduch

0-400°C

0,8-3 kPa

Výstupní rychlost

20-150 ms-1

(dle spalovacího kanálu)

Regulace výkonu

plynulá 1:10, skokem 1:5

programová, dle teploty (± 2,5°C)

Obsah NOx

70-210 mgm-3(dle teploty spalovacího vzduchu)

Vybavení hořáku

VN zapalování

UV hlídání plamene

dvojice zabezpečovacích elektroventilů VAS

ovládací skříňka s hořákovou automatikou IFS

je možné i provedení s VN zapalováním bez hlídání s trvalou obsluhou

Vysokorychlostní hořák UNIKOL

.pdf (240 kB)

Použití hořáku

Hořák je určen pro běžné aplikace v průmyslu při teplotách až 1650°C, převážně jako vysokorychlostní. Jednoduchá konstrukce zajišťuje provozní spolehlivost, velký regulační rozsah, nízkou hlučnost a nízké obsahy NOX. Výstupní rychlost lze volit v širokém rozmezí volbou spalovacího kanálu (včetně z SiC).

Adresa

Ústav využití plynu Brno, s.r.o.
Radlas 7, 602 00 Brno

Telefon

+420 545 321 219
+420 545 210 088

E-mail

uvp@uvp.cz

7:30 - 16:30

Telefonicky jsme k dispozici v uvedeném čase, e-mailem stále.