Skládky, bioplyn

Čerpací stanice skládkového bioplynu

Technický popis stanice

Čerpací agregáty

dle požadovaného tlaku, dmychadla nebo ventilátory

čerpaný výkon dle výsledků čerpacích testů

Tlakový spád
dle potřeb zákazníka a způsobu využití bioplynu Pochodeň VTP 300-1000
Sledované složky

2 x O2

CH4

Umístění v mobilních kontejnerech

MaR

3000x2500x3100

technologie

6000x3200x3100

Bezpečnostní technika

proti explozní pojistná armatura s teplotním čidlem

UV hlídání plamene

rychlouzavírací elektromagnetický ventil

hlídání sacího a výtlačného tlaku

hlídání maximální teploty na pochodni

hlídání O2 v plynu

celý systém v automatickém režimu řízen počítačem

Čerpací stanice skládkového bioplynu

.pdf (462 kB)

Čerpací stanice bioplynu sestává v základní konfiguraci z technologického kontejneru vlastního čerpání, z kontejneru MaR a z pochodně pro spalování jalového plynu. Řízení celého procesu je zajištěno pomocí průmyslového počítače umístěného v kontejneru MaR. V technologickém kontejneru je umístěna veškerá čerpací technika, s nutnou bezpečnostní a regulační technikou umožňující oddělit dobrý plyn od špatného. Řazení kontejnerů vedle sebe umožňuje postupně zvyšovat odsávané množství plynu u nově zakládané skládky. Celé zařízení splňuje nejnáročnější požadavky na ekologické, bezpečné a efektivní odplynění skládek. Součástí dodávky je technická, ekologická a bezpečnostní dokumentace umožňující stavbu a provoz na území ČR.

Nabízená čerpací stanice plynu byla schválena Českým ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí a Inspektorátem technické inspekce Praha.

Adresa

Ústav využití plynu Brno, s.r.o.
Radlas 7, 602 00 Brno

Telefon

+420 545 321 219
+420 545 210 088

E-mail

uvp@uvp.cz

7:30 - 16:30

Telefonicky jsme k dispozici v uvedeném čase, e-mailem stále.