plynová pec

Plynové pece

Rekonstrukce
topných systémů
Zkušební plynové pece

Plynové hořáky

Plynové hořáky

Ohřevy převozních pánví
Ohřevy forem a kokil
Ohřevy licích cest

Čerpání bioplynu

Životní prostředí

Čerpání bioplynu
Výroba elektřiny

Ústav využití plynu Brno, s. r. o.

Firma byla založena v roce 1956. Hlavním programem firmy je vývoj a výroba průmyslových plynových hořáků a dodávky průmyslových pecí.

Hlavní obory činnosti

Hlavní zaměření služeb v oblastech plynových hořáků, plynových pecí a využití bioplynu.

Plynové hořáky a plynové pece

Dodávky plynových hořáků pro průmysl včetně regeneračních hořáků Vývoj nových plynových hořáků dle požadavků zákazníků

Rekonstrukce starších plynových pecí osazením nových topných systémů včetně regeneračních hořáků

Dodávky plynových kelímkových pecí na barevné kovy včetně pecí osazených rekuperátorem

Dodávky rotačních plynových (systém TRF) otápěných kyslíkovými hořáky včetně zavážecího zařízení

Dodávky udržovacích pecí na slitiny Al

Dodávky plynových pecí otápěných regeneračními hořáky pro ohřev oceli před kováním a v keramickém průmyslu

Dodávky sušáren otápěných plynovými hořáky pro keramický průmysl Dodávky a servis hořáků pro pěstitelské pálenice

Obor využití bioplynu

Kompletní dodavatelská a projekční činnost v oblasti využití a likvidace hořlavých plynů

Návrhy, projektová příprava a realizace odplyňovacích systémů a zařízení pro energetické využití skládkového plynu

Využívání skládkového plynu pro výrobu elektrické energie případně kogeneraci

Realizace a opravy svodných systémů skládkového plynu (PEHD, nerez)

Optimalizace odplyňovacích systémů, seřízení sacích poměrů na jednotlivých odběrných místech

Poradenství v oblasti energetického využití skládkového plynu

Provádění monitoringu výskytu skládkového plynu v souladu s IPPC i ČSN 83 8036

Provádění kontrolních kvantitativních testů výskytu skládkového plynu

Provozování a servis instalovaných čerpacích stanic a elektrických zdrojových soustrojí (kogeneračních jednotek)

Projektování bioplynových stanic s horizontálním reaktorem

Provozování pilotní bioplynové stanice

Projektování a realizace využití bioplynu z čistíren odpadních vod

Studie proveditelnosti, energetické audity

+420 545 321 219

Telefonní kontakt pro dotazy, informace a obchodování

uvp@uvp.cz

E-mailový kontakt pro dotazy, informace a řešení problémů

Sídlo společnosti

Radlas 7, 602 00
Brno, Česká republika

Firma byla založena v roce 1956

Hlavním programem firmy je vývoj a výroba průmyslových plynových hořáků a dodávky průmyslových pecí. Dalším oborem činnosti je kompletní dodavatelská a projekční činnost v oblasti využití a likvidace hořlavých plynů, zejména bioplynů, procesních plynů, nízkokalorických plynů. Zejména se zabýváme odplyněním skládek tuhého komunálního odpadu, využitím skládkového plynu pro výrobu elektrické energie, kogenerací, případně jiným využitím v přidružené technologii.

V souvislosti se skládkami provádíme monitoring vývinu skládkového plynu, čerpací zkoušky ověřující kvantitativní předpoklady, provoz zhotoveného odplyňovacího systému i jeho servis. V těchto činnostech máme mnohaleté zkušenosti a podíleli jsme se také na tvorbě normy zabývající se odplyněním skládek a jejich monitorováním.

Dále vyhotovujeme a realizujeme projekty využití bioplynu v technologiích s potřebou tepla jejichž součástí jsou čistírny odpadních vod nebo bioplynové stanice. Dále projektujeme a dodáváme bioplynové stanice se zaměřením na vyšší obsah sušiny ve zpracovávaném odpadním materiálu. Pilotní stanici pro anaerobní zpracování odpadu provozujeme v Brně – Černovicích.

plynové pece

Plynové pece

plynové horaky

Plynové hořáky

bioplyn

Skládky, bioplyn

Spokojení klienti

Adresa

Ústav využití plynu Brno, s.r.o.
Radlas 7, 602 00 Brno

Telefon

+420 545 321 219
+420 545 210 088

E-mail

uvp@uvp.cz

7:30 - 16:30

Telefonicky jsme k dispozici v uvedeném čase, e-mailem stále.