50 let tradice a zkušenosti
dopravní technika

Firma byla založena v roce 1956. Hlavním programem firmy je vývoj a výroba průmyslových plynových hořáků a dodávky průmyslových pecí. V roce 1992 proběhla privatizace firmy na obchodní společnost. Firma nabízí 10 různých typů plynových hořáků s výkony 5 – 2500 kW včetně regeneračních plynových hořáků s úsporou plynu až 70%, které byly již použity v cca 10 plynových pecích.

Dalším oborem činnosti je kompletní dodavatelská a projekční činnost v oblasti využití a likvidace hořlavých plynů, zejména bioplynů, procesních plynů, nízkokalorických plynů. Zejména se zabýváme odplyněním skládek tuhého komunálního odpadu, využitím skládkového plynu pro výrobu elektrické energie, kogenerací, případně jiným využitím v přidružené technologii. V souvislosti se skládkami provádíme monitoring vývinu skládkového plynu, čerpací zkoušky ověřující kvantitativní předpoklady, provoz zhotoveného odplyňovacího systému i jeho servis. V těchto činnostech máme mnohaleté zkušenosti a podíleli jsme se také na tvorbě normy zabývající se odplyněním skládek a jejich monitorováním.

Dále vyhotovujeme a realizujeme projekty využití bioplynu v technologiích s potřebou tepla jejichž součástí jsou čistírny odpadních vod nebo bioplynové stanice. Dále projektujeme a dodáváme bioplynové stanice se zaměřením na vyšší obsah sušiny ve zpracovávaném odpadním materiálu. Pilotní stanici pro anaerobní zpracování odpadu provozujeme v Brně – Černovicích.

Hlavní obory činnosti

Plynové hořáky a plynové pece

 • Dodávky plynových hořáků pro průmysl včetně regeneračních hořáků
 • Vývoj nových plynových hořáků dle požadavků zákazníků
 • Rekonstrukce starších plynových pecí osazením nových topných systémů včetně regeneračních hořáků
 • Dodávky plynových kelímkových pecí na barevné kovy včetně pecí osazených rekuperátorem
 • Dodávky rotačních plynových (systém TRF) otápěných kyslíkovými hořáky včetně zavážecího zařízení
 • Dodávky nových plynových pecí otápěných regeneračními hořáky pro ohřev oceli před kováním a keramickém průmyslu
 • Dodávky sušáren otápěných plynovými hořáky pro keramický průmysl
 • Dodávky šachtových tavících a udržovacích pecí na slitiny Al
 • Dodávky a servis hořáků pro pěstitelské pálenice

Obor využití bioplynu

 • Kompletní dodavatelská a projekční činnost v oblasti využití a likvidace hořlavých plynů
 • Návrhy, projektová příprava a realizace odplyňovacích systémů a zařízení pro energetické využití skládkového plynu
 • Využívání skládkového plynu pro výrobu elektrické energie případně kogeneraci
 • Realizace a opravy svodných systémů skládkového plynu (PEHD, nerez)
 • Optimalizace odplyňovacích systémů, seřízení sacích poměrů na jednotlivých odběrných místech
 • Poradenství v oblasti energetického využití skládkového plynu
 • Provádění monitoringu výskytu skládkového plynu v souladu s IPPC i ČSN 83 8036
 • Provádění kontrolních kvantitativních testů výskytu skládkového plynu
 • Provozování a servis instalovaných čerpacích stanic a elektrických zdrojových soustrojí (kogeneračních jednotek)
 • Projektování bioplynových stanic s horizontálním reaktorem
 • Provozování pilotní bioplynové stanice
 • Projektování a realizace využití bioplynu z čistíren odpadních vod
 • Studie proveditelnosti, energetické audity