Skládky, bioplyn

Vysokoteplotní pochodeň VTP 600

Technický popis

Typ pochodně

VTP 600/50

VTP 600/300

VTP 600/600

Objemový průtok plynu

max. 50 m3N/h

max. 300 m3N/h

max. 600 m3N/h

Vstupní tlak plynu

max. 5 kPa

max. 5 kPa

max. 5 kPa

Regulační rozsah

1:5

1:5

1:5

Spalovací rozsah

35-75 % CH4

35-75 % CH4

35-75 % CH4

Doba setrvání spalin ve spal. prostoru
při teplotě 1200 °C

min. 0,3 sec.

min. 0,3 sec.

min. 0,3 sec.

Připojovací rozměry plyn potrubí

DN 80

DN 100

DN 150

Celková výška

4,5 m

8 m

8 m

Průměr pochodně

750 mm

1000 mm

1300 mm

Rozměry základové desky

2,5 x 2,5 x 1 m

3 x 3 x 1 m

3 x 3 x 1 m

Vysokoteplotní pochodeň VTP

.pdf (346 kB)

Pochodeň je samonosná, vertikální spalovací komora ocelové konstrukce, žárově pozinkovaná. Jedná se o ocelovou skořepinu, vybavenou izolací z keramických vláken do teploty 1250 °C. Může být opatřena hrdlem pro odběr spalin. Proti atmosférickým vlivům je vnitřní prostor pochodně chráněn kruhovým krytem. Přívodní potrubí do obou hořáků (hlavního i zapalovacího) je vybaveno neprůbojnou armaturou. Palivem pro zapalovací hořák je bioplyn. Sestava pochodně a zapalovacího hořáku je řízena a zabezpečena automatikou s UV sondou a elektromagnetickými ventily. Zapalování plamene ovládacího hořáku je řízeno automatikou a probíhá na principu VN jiskry na zapalovací elektrodě. Spalovací vzduch hlavního hořáku je nastavován ručními klapkami. Ke spalování bioplynu dochází pouze ve spalovací komoře, proto samotný plamen není prakticky viditelný. Vlivem doby setrvání spalin ve spalovacím prostoru při teplotě 1200 °C odpovídá jejich složení požadavkům vyhlášek a norem Českého ministerstva životního prostředí.

Hlavní části pochodně:
- pochodeň VTP 600
- ovládací hořák s UV sondou
- plynová řada zapalovacího hořáku
- plynová řada hlavního hořáku
- el. rozváděč s hořákovým automatem, signalizací provozních stavů, ovládacími prvky a svorkami pro propojení s případným nadřazeným řídícím systémem, umístěný na podstavci pochodně.

Address

Ústav využití plynu Brno, s.r.o.
Radlas 7, 602 00 Brno

Phone

+420 545 321 219
+420 545 210 088

E-mail

uvp@uvp.cz

7:30 - 16:30

By phone we are available at that time, by e-mail still.