Zkušební pec pro požární zkoušky

Technical parameters

Typ hořáku
automatic gas burner UNIKOL
Počet hořáků
2
Fuel
ZP o tlaku v rozvodu 100 kPa
Tlak plynu za regulátorem
5 kPa
Max. výkon hořáků
320 kW
Max. průtok ZP
33 m3N/h
Flame watching
by UV sound
Burner ignition
high voltage ignition
Způsob regulace hořáků
spojitá regulace mezi MIN a MAX výkonem
Způsob regulace teploty
dle termočlánku

Kompletní elektro vystrojení zahrnuje hlavní elektrorozvaděč pro automatickou součinnost všech zařízení zkušební pece, včetně hlavního vypínače a jištění, PLC grafický displej s informacemi o provozních stavech, informacemi o obsluze a chybovými hlášeními, možnost propojení s nadřazeným řídicím systémem. Možnost automatického i manuálního provozu pece. Regulace teploty probíhá dle termočlánku v pecním prostoru. Řízení topného systému dle křivky požadované při zkouškách.

Address

Ústav využití plynu Brno, s.r.o.
Radlas 7, 602 00 Brno

Phone

+420 545 321 219
+420 545 210 088

E-mail

uvp@uvp.cz

7:30 - 16:30

By phone we are available at that time, by e-mail still.